Gửi đến người dân nước ngoài

Nó được đăng bằng 8 ngôn ngữ bao gồm cả tiếng Nhật.
Bấm vào một ngôn ngữ để xem ngôn ngữ đó bằng ngôn ngữ khác.

Phòng Giao lưu Quốc tế Sagamihara cung cấp các lớp học tiếng Nhật nơi công dân nước ngoài có thể học tiếng Nhật, Thông dịch, phiên dịch và tư vấn cho công dân nước ngoài cũng như các sự kiện nơi họ có thể trải nghiệm các nền văn hóa thế giới. Xin cứ thoải mái liên lạc với chúng tôi.

Sự kiện và tư vấn chấp nhận đơn đăng ký