Đối với công dân nước ngoài

Nó được đăng bằng 8 ngôn ngữ bao gồm cả tiếng Nhật.
Bấm vào một ngôn ngữ để xem ngôn ngữ đó bằng ngôn ngữ khác.

Tại Sagamihara International Lounge, có các lớp học tiếng Nhật để công dân nước ngoài có thể học tiếng Nhật, dịch vụ thông dịch, phiên dịch và tư vấn cho công dân nước ngoài và các sự kiện giúp bạn tiếp xúc với nền văn hóa của các quốc gia trên thế giới.Xin cứ thoải mái liên lạc với chúng tôi.

Phòng chờ Quốc tế Sagamihara sẽ đóng cửa từ ngày 2023 tháng 12 năm 29 (Thứ Sáu) đến ngày 2024 tháng 1 năm 3 (Thứ Tư).

Lớp học Fuchinobe sẽ đóng cửa từ ngày 2023 tháng 12 năm 25 (Thứ Hai) đến ngày 2024 tháng 1 năm 3 (Thứ Tư).