Tư vấn người nước ngoài

Phòng Tư vấn Công dân (Tư vấn Người nước ngoài)

Tư vấn cho người nước ngoài | Thành phố Sagamihara

Đây là một bài viết về Trang chủ chính thức của Thành phố Sagamihara "Tư vấn người nước ngoài".

Tư vấn thủ tục cư trú

Tư vấn miễn phí cho người nước ngoài

Tư vấn miễn phí cho người nước ngoài

Chúng tôi tại Phòng chờ Quốc tế Sagamihara đã nhận được nhiều yêu cầu khác nhau trong những năm qua. Xin vui lòng đến.