Tư vấn người nước ngoài

Phòng Tư vấn Công dân (Tư vấn Người nước ngoài)

Tư vấn cho người nước ngoài Thành phố Sagamihara |

Đây là bài viết về trang web chính thức của Thành phố Sagamihara "Tư vấn cho người nước ngoài".

Tư vấn thủ tục cư trú

Tư vấn miễn phí cho người nước ngoài

Tư vấn miễn phí cho người nước ngoài

Chúng tôi tại Phòng Giao lưu Quốc tế Sagamihara cho đến nay đã nhận được nhiều yêu cầu khác nhau. Xin vui lòng đến.