Thông tin về bệnh vi-rút corona mới (COVID-19)

Thông báo về vắc xin coronavirus mới

Trang web thông tin về bệnh truyền nhiễm coronavirus mới

Hỗ trợ cho những người cần COVID-XNUMX

Thông tin về tình trạng cư trú, v.v.

Thông tin về xin cư trú và hỗ trợ cuộc sống cho người nước ngoài →Cơ quan kiểm soát xuất nhập cảnh