Thông tin từ đất nước

hình thu nhỏ youjikyouiku

Đối với người nước ngoài có con nhỏ

Giáo dục mầm non và chăm sóc trẻ em miễn phí đã bắt đầu.
Văn phòng Nội các/Cơ quan Dịch vụ Nhập cư

Hình thu nhỏ Shugakushien

Về hệ thống hỗ trợ học tập mới cho giáo dục đại học

Dành cho học sinh trung học nước ngoài muốn học đại học hoặc trường dạy nghề nhưng lo lắng về tiền bạc, và dành cho học sinh muốn tiếp tục học tập mà không phải lo lắng về tiền bạc
Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ, Tổ chức Dịch vụ Sinh viên Nhật Bản

Hình thu nhỏ Koukoushien

Dành cho người nước ngoài muốn học trung học

Dành cho người nước ngoài muốn học trung học
Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ, Cơ quan Dịch vụ Nhập cư

Hình thu nhỏ Tokuteiginou

Tổng đài hỗ trợ sử dụng hệ thống kỹ năng đặc thù

Đối với người nước ngoài muốn làm việc với tình trạng cư trú kỹ năng cụ thể
Cơ quan kiểm soát xuất nhập cảnh

Các biện pháp sơ tán khẩn cấp cho cư dân ở Myanmar dựa trên tình hình tại quốc gia của họ

Dành cho những người muốn ở lại Nhật Bản do tình hình bất ổn ở Myanmar
Cơ quan kiểm soát xuất nhập cảnh