Thông tin từ thành phố Sagamihara, v.v.

Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Kanagawa

Chúng tôi hỗ trợ các gia đình đang nuôi con nhỏ bằng cách phân phát nguyên liệu!

Phân phối nguyên liệu cho các gia đình nuôi con nhỏ (dự án hệ thống đề xuất kinh doanh hợp tác) | Thành phố Sagamihara

Đây là một bài viết về trang web chính thức của thành phố Sagamihara "Phân phối nguyên liệu cho các gia đình nuôi con nhỏ (Dự án hệ thống đề xuất dự án hợp tác)".

Về học bổng cho học sinh trung học

Học bổng cho học sinh trung học | Thành phố Sagamihara

Đây là bài viết về "Học bổng dành cho học sinh trung học" trên trang web chính thức của Thành phố Sagamihara.