Thông tin hỗ trợ

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về thông tin hỗ trợ dưới dạng PDF.Hãy tận dụng nó.

Hình thu nhỏ cho ZairyuSoudan202204

Tư vấn thủ tục cư trú

Bạn có thể tham khảo miễn phí các quan chức nhập cư về thủ tục cư trú và tình trạng cư trú.Yêu cầu đặt trước.

Phiếu tiêm chủng_jp thumbnail

Vé vắc-xin corona mới sẽ đến!

Gửi tới tất cả những người nước ngoài muốn tiêm phòng để tránh bị nhiễm vi-rút corona mới

Hình thu nhỏ của TeniohaChirashi2

Tuyển dụng lớn!Tình nguyện viên học tiếng Nhật trực tuyến

Chúng tôi đang tìm kiếm tình nguyện viên hỗ trợ học tiếng Nhật trực tuyến.