Học tiếng Nhật trên Internet

Bạn có thể học tiếng Nhật tại nhà bằng internet.

Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản "Marugoto Plus" (Quỹ Nhật Bản)

Thử thách của Erin!Bạn có thể nói tiếng Nhật. (Quỹ Nhật Bản)

Tài liệu giảng dạy trực tuyến AJALT (Hiệp hội giảng dạy tiếng Nhật quốc tế)

Kanagawa de Nihongo (Quỹ quốc tế Kanagawa)

Tài liệu giảng dạy sách thư viện tiếng Nhật dành cho trẻ em của dự án JYL (Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ)

"Irodori: Tiếng Nhật cho cuộc sống hàng ngày" (Viện Ngôn ngữ Nhật Bản của Quỹ Nhật Bản)