Sách hướng dẫn phòng chống thiên tai

Sách hướng dẫn phòng chống thiên tai|Thành phố Sagamihara

Đây là một bài viết về "Sách hướng dẫn phòng chống thiên tai" trên trang web chính thức của thành phố Sagamihara.