Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng giọng nói về cuộc sống hàng ngày cho người nước ngoài sống ở thành phố Sagamihara.